Toepassingsgebieden

Toepassingsgebieden

 • Woningen, woningcomplexen en vakantieparken
 • Een- en meergezinswoningen
 • Woonboten
 • Restaurants, hotels, pensions
 • Clubhuizen, gebouwen van watersportverenigingen
 • Jachthavens, havengebouwen
 • Commerciële en openbare gebouwen
 • Integratie in totaalsystemen voor bijv. steden aan het water, stedelijke gebieden dichtbij water of wijkconcepten

Met de ThermoGenius™ Water kan geothermische energie die zich in een nabijgelegen meer, zee, rivier, kanaal of ander oppervlaktewater bevindt, op een economische en milieuvriendelijke manier worden gebruikt om de temperatuur van een gebouw te regelen. Het systeem is zowel voor zoet als voor zout water geschikt en maakt verwarmen, warm water alsook actieve en passieve koeling zonder fossiele brandstoffen mogelijk. De integratie in verwarmings-/klimatiseringsnetwerk is zonder problemen mogelijk, ook bij saneringen en renovaties.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons team. Contact
U bent al een stap verder en u wilt onze producten aanschaffen en deskundig laten monteren? Hier vindt u onze verkooppartners.

Werking / rendement

Werking / rendement

De ThermoGenius™ Water kan zowel voor verwarmings- als koelingstoepassingen worden gebruikt. In de diepe waterlagen is de temperatuur vrijwel constant, ongeacht het tijdstip van de dag of het seizoen. Met name in deze laag kan de ThermoGenius™ de warmte ofwel voor verwarmingstoepassingen uit het water onttrekken of de warmte voor koelingstoepassingen aanvoeren.<br/> <br/> Warmtewisselaar en waterpomp zorgen voor een totaalsysteem. Net als bij aardwarmte kan elke waterwarmtepomp gebruikt worden. Wij raden een warmtepomp met toerentalregeling aan, omdat wij daar de beste ervaring mee hebben.<br/> <br/> De door de ThermoGenius™ uit het water opgenomen energie wordt via polyethyleen buisleidingen naar de warmtepomp en in het gebouw geleid. In de warmtepomp vindt de warmte- of koude-uitwisseling plaats via de verdamper, waardoor de gratis energie uit de natuur beschikbaar komt voor verwarming of koeling.<br/> <br/> Het rendement bedraagt bijna 90 procent (JAZ van maximaal 5, COP-waarde van 5,1). Bij gebruik in de winter bedraagt de verwarmingsvermogen 22 kW bij een watertemperatuur van 5 °C (voorbeelden van prestatiecurven kunt u vinden in onze factsheets en in onze servicehandleidingen van de ThermoGenius™ onder Publicaties. Als er meer vermogen nodig is, kunnen meerdere ThermoGenius™-modules via een verdeler in parallelle circuits aan elkaar worden gekoppeld. In de zomer kan de watertemperatuur voor het koelen worden gebruikt, daarbij is bij een passieve koeling alleen de circulatiepomp in bedrijf.<br/> <br/> Goed om te weten: onze waterwarmtewisselaar is door gerenommeerde fabrikanten van warmtepompen in de praktijk getest.

Voordelen ten opzichte van andere systemen

Voordelen ten opzichte van andere systemen

 • In vergelijking met eerdere oplossingen van concurrenten is de ThermoGenius™ Water het snelst te installeren systeem.
 • Hoger rendement dan conventionele systemen: wat betreft de verhouding benodigde ruimte/benodigd oppervlak en prestaties is de ThermoGenius™ Water aanzienlijk efficiënter dan oplossingen met lange slangen (“warmteslangen”).
 • Veilig systeem met gesloten systeemcircuit van het procesmedium – gelaste verbindingen.
 • Zeer compact ontwerp, aanzienlijk minder ruimte nodig dan bij andere waterwarmtewisselaarsystemen.
 • Geen extra elektrische verwarming tegen bevriezen nodig.
 • In tegenstelling tot aardwarmte geen kostbare boringen nodig.
 • Installatie mogelijk zonder duikers in te hoeven zetten: de ThermoGenius™ Water drijft zelfstandig en wordt eenvoudig met roestvrijstalen kabels verankerd aan een fundering op de bodem van het water op elke gewenste diepte (vergelijkbaar met een onderwaterankerboei). Accessoires
 • Kwaliteitsproduct made in Germany, uitgesproken robuust een duurzaam.
Bescherming van het milieu

Bescherming van het milieu

Meren, zeeën, rivieren, kanalen en andere oppervlaktewateren slaan een grote hoeveelheid geothermische energie op, die zeer efficiënt en economisch kan worden gebruikt met de ThermoGenius™ Water van ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH. Water als regeneratieve energiebron ter plaatse bespaart verwarmingskosten, fossiele brandstoffen, CO2, ontlast het milieu en maakt onafhankelijker.

Onze waterwarmtewisselaar is een compact, mobiel systeem dat slechts minimale ruimte nodig heeft en bij correct gebruik geen milieuverontreiniging veroorzaakt. Het is een veilig, duurzaam kwaliteitsproduct made in Germany. De overdracht van warmte en koude vindt plaats in het gesloten systeemcircuit van het procesmedium. Het voordeel: omdat er geen water aan de bron wordt onttrokken, is het officiële goedkeuringsproces eenvoudig in vergelijking met andere systemen, zoals bijvoorbeeld aardwarmtesondes. Ook hoeven er geen gaten in de bodem geboord te worden, zoals bij aardwarmtepompen of grondwaterwarmtepompen wel het geval is.

Alle componenten zijn gemaakt van milieuvriendelijk, hoogwaardig polyethyleen, waardoor een lange levensduur van minimaal 30 jaar gegarandeerd is. Naar wens bieden wij ondersteuning bij de officiële goedkeuringsprocedure voor de ThermoGenius™ Water aan.

Officiële goedkeuring / waterbescherming

Officiële goedkeuring / waterbescherming

Grond- en bronwater worden in principe als gemeenschappelijk bezit beschouwd en kunnen niet naar wens worden gebruikt, ook niet als het afkomstig is van eigen privégrond. Voor de aanleg en exploitatie van warmtewisselaarsystemen in oppervlaktewater is daarom een waterwetvergunning nodig conform de Duitse wet op het waterbeheer (WHG) die voor alle deelstaten geldt. Bovendien moet rekening worden gehouden met eventuele staatswetten of -verordeningen en natuurbeschermingsvoorschriften.

De waterwetvergunning moet worden aangevraagd bij het districtsbestuur. Hier is ook informatie verkrijgbaar over het aantal benodigde aanvraagdocumenten en het verloop van de waterrechtelijke procedure. Reeds in de adviesfase voorafgaand aan het indienen van de aanvraag kan het districtsbestuur de betrokken departementen erbij betrekken. Voorwaarde is dat er een voldoende planningsbeschrijving van het project aanwezig is.

De officiële goedkeuringsprocedure voor het waterwarmtewisselaarsysteem ThermoGenius™ Water is in vergelijking met andere systemen, zoals bijvoorbeeld aardwarmtesondes of grondwaterwarmtepompen, vrij eenvoudig. Het gaat hier om een compact, mobiel en gesloten systeem, waarbij geen water uit het betreffende water wordt onttrokken, maar alleen de daarin opgeslagen aquathermische energie. Bovendien hoeft er niet in de bodem geboord te worden.

Wij ondersteunen u graag bij de projectplanning, goedkeuring en vrijgave. Neem contact met ons op. Contact

Servicehandleiding ThermoGenius <sup>TM</sup>

Servicehandleiding ThermoGenius TM

Gedetailleerde technische informatie vindt u in de servicehandleidingen van de ThermoGenius™.

 

Dit is de link naar de Publicaties